Właścicielem domeny

shotgroup.pl

jest Shake Group Sp. z o.o.
Osoby zainteresowane zakupem domeny
proszone są o kontakt pod adresem:
ul. Bociana 4A/64A 31-321 Kraków
telefon: +48 12 418 04 38
e-mail: biuro@shakegroup.pl